B.I.E.D.A. || IDEE || Historia || Fundacja
FOTO || PRASA || FAQ
KONTAKT || LINKI || DOWNLOAD
Nie chodzi o danie Biednemu cząstki z tego, co nam zbywa, ale o zrobienie mu miejsca w naszym życiu.

                                                      Raoul Follereau