"; echo "

"; echo "

"; $data=str_replace("", "", $data); $data=str_replace("", "

                                                      ", $data); echo $data; } ?>